Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 622098
Khách trực tuyến : 42
Thành viên trực tuyến : 0
 

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH LIÊN MINH HTX VÀ DN THÀNH PHỐ (KHÓA V, NHIỆM KỲ 2017-2022)
07/02/2018 - 10:10

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH

 Liên minh HTX và DN thành phố (Khóa V, Nhiệm kỳ 2017-2022)

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Chức vụ

Đơn vị công tác

I

Cơ quan Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố: 08 Ủy viên

1

Lương Minh Huệ

1962

Chủ tịch

Liên minh HTX và DN

2

Nguyễn Văn Quyến

1961

Phó Chủ tịch

Liên minh HTX và DN

3

Nguyễn Hữu Đạo

1975

Phó Chủ tịch

Liên minh HTX và DN

4

Hoàng Thị Anh

1978

Trưởng phòng
Kiểm tra và Tổ chức thành viên

Liên minh HTX và DN

5

Phạm Huy Duy

1978

Trưởng phòng
Kế hoạch - Tổng hợp

Liên minh HTX và DN

6

Phạm Sỹ Hiệp

1964

Giám đốc
Trung tâm Đào tạo

Liên minh HTX và DN

7

Nguyễn Minh Hoàng

1972

Chánh Văn phòng

Liên minh HTX và DN

8

Bùi Văn Phương

1963

Trưởng phòng
Thông tin và Truyền thông

Liên minh HTX và DN

II

Thành viên: 12 Ủy viên

9

Nguyễn Văn Bín

1973

Giám đốc

Công ty TNHH điện Cường Anh

10

Nguyễn Thành Đoàn

1952

Giám đốc

Công ty CP Thương binh Trường Sơn

11

Hoàng Văn Ích

1950

Giám đốc

Công ty TNHH Quý Cao

12

Đoàn Văn Kiểm

1950

Giám đốc

HTX Dịch vụ nông nghiệp và Điện năng An Hưng

13

Đoàn Thị Mơ

1963

Giám đốc

HTX dịch vụ môi trường Thành Vinh

14

Trần Hồng Quảng

1953

Giám đốc

Xí nghiệp tập thể Thương binh
Quang Minh

15

Ngô Văn Thắng

1957

Giám đốc

HTX SXKD dịch vụ nông nghiệp Lại Xuân

16

Đỗ Thị Bích Thảo

1972

Giám đốc

Công ty CP phát triển nước sạch Hưng Đạo

17

Lê Văn Tiến

1961

Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc

HTX Vận tải hàng hóa đường bộ Hải Phòng

18

Nguyễn Văn Tiến

1962

Giám đốc

HTX nông nghiệp xã Quang Phục

19

Phạm Văn Trung

1957

Giám đốc

Xí nghiệp tập thể Bình An

20

Trịnh Thanh Tùng

1968

Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc

HTX SXKD dịch vụ nông nghiệp
Hợp Đức

III

Khối Sở, ngành, đoàn thể: 09 Ủy viên

21

Nguyễn Ngọc Hưng

1972

Chi cục trưởng
Chi cục Phát triển nông thôn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

22

Phạm Văn Huy

1968

Phó Giám đốc

Sở Giao thông Vận tải

23

Trần Văn Huy

1974

Phó Giám đốc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

24

Hoàng Đình Long

1961

Phó Chủ tịch

Liên đoàn Lao động thành phố

25

Trần Văn Phương

1975

Phó Giám đốc

Sở Tài nguyên và Môi trường

26

Lê Minh Sơn

1965

Phó Giám đốc

Sở Công thương

27

Trần Việt Tuấn

1971

Phó Giám đốc

Sở Kế hoạch và Đầu tư

28

Hoàng Văn Tường

1966

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân

29

Lê Thị Tố Uyên

1965

Phó Giám đốc

Sở Khoa học và Công nghệ

IV

Khối các quận, huyện: 06 Ủy viên

30

Đặng Văn Chúc

1960

Phó Chủ tịch

UBND huyện Vĩnh Bảo

31

Trần Văn Khanh

1962

Phó Chủ tịch

UBND huyện Tiên Lãng

32

Bùi Doãn Nhân

1962

Phó Chủ tịch

UBND huyện Thủy Nguyên

33

Hoàng Thị Nhẫn

1965

Phó Chủ tịch Thường trực

UBND quận Hồng Bàng

34

Nguyễn Trường Sơn

1967

Phó Chủ tịch Thường trực

UBND huyện An Dương

35

Phạm Phú Xuất

1961

Phó Chủ tịch

UBND huyện Kiến Thụy

 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Hội nghị cán bộ, công chức viên chức cơ quan Liên minh HTX và DN thành phố năm 2020
Thời gian: 13/01/2020 - 10:55
Ngày 10/01/2020, Cơ quan Liên minh HTX và DN thành phố phối hợp với Công đoàn cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2020 nhằm đánh giá các mặt hoạt động năm 2019 và đề ra Nghị quyết hội nghị năm 2020.