Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 622792
Khách trực tuyến : 40
Thành viên trực tuyến : 0
 
Hướng dẫn thủ tục hành chính cho HTX, Liên hiệp HTX, Quĩ tín dụng nhân dân, Xí nghiệp tập thể, Doanh nghiệp
07/09/2016 - 15:35

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (đối với quỹ tín dụng nhân dân) (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã)
Thời gian: 06/09/2016 - 14:06
Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân
Thời gian: 06/09/2016 - 14:06
Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân
Thời gian: 06/09/2016 - 14:05
Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân
Thời gian: 06/09/2016 - 14:04
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân
Thời gian: 06/09/2016 - 14:04
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân
Thời gian: 06/09/2016 - 14:03
Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân (Đối với trường hợp liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân giải thể tự nguyện)
Thời gian: 06/09/2016 - 14:02
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân (khi bị hư hỏng)
Thời gian: 06/09/2016 - 14:01
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân (khi bị hư hỏng)
Thời gian: 06/09/2016 - 14:01
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân (khi bị mất)
Thời gian: 06/09/2016 - 09:45
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân (khi bị mất)
Thời gian: 06/09/2016 - 09:44
Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân sáp nhập
Thời gian: 06/09/2016 - 09:43
Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân hợp nhất
Thời gian: 06/09/2016 - 09:42
Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân tách
Thời gian: 06/09/2016 - 09:41
Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân chia
Thời gian: 06/09/2016 - 09:41
Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân
Thời gian: 06/09/2016 - 09:39
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân
Thời gian: 06/09/2016 - 09:32
Thủ tục đăng ký liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân
Thời gian: 06/09/2016 - 09:31
Tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
Thời gian: 01/09/2016 - 16:15
Tiếp nhận dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN)
Thời gian: 01/09/2016 - 16:13
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào

Tin mới
Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố lần thứ 6
Đưa sản phẩm OCOP của HTX đến gần hơn với người tiêu dùng
Nhân rộng mô hình HTX ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất Cần ưu tiên nguồn lực hỗ trợ
Thư chúc mừng các đồng chí Thường trực Thành ủy Hải Phòng
Mục tiêu đến năm 2030, cả nước có 140 nghìn tổ hợp tác, 45 nghìn hợp tác xã
Quỹ hỗ trợ phát triển HTX (Kỳ I): Vẫn trong cơn khát vốn
Liên minh HTX và DN thành phố thăm, làm việc với một số đơn vị thành viên trên địa bàn quận Hải An và huyện Cát Hải.
Thường trực Thành ủy họp báo thông tin về kết quả Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI
Đồng chí Lê Văn Thành tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Thành ủy
Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025)
Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác
Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI họp Phiên trù bị
Chương trình hành động của Chính Phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT
Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 15/10/2020
Triển khai đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của thành phố