Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 622719
Khách trực tuyến : 4
Thành viên trực tuyến : 0
 
Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 của Liên minh HTX Việt Nam
15/06/2020 - 16:32

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 của Liên minh HTX Việt Nam

 

Sáng nay 15/6, tại Đại hội thi đua yêu nước hệ thống Liên minh HTX Việt Nam lần thứ IV, ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Liên minh HTX Việt Nam đã phát động Phong trào thi đua trong toàn hệ thống giai đoạn 2020-2025 với chủ đề: “Phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển KTHT, HTX; Xây dựng hệ thống Liên minh HTX Việt Nam vững mạnh" với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Bứt phá - Sáng tạo - Hiệu quả”.

Tại Đại hội thi đua yêu nước hệ thống Liên minh HTX Việt Nam lần thứ IV, Lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam đánh giá cao thành tích xuất sắc của các điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng tại Đại hội và  những điển hình tiên tiến tiêu biểu trong toàn hệ thống đang miệt mài, hăng say lao động sản xuất, kinh doanh trên khắp cả nước.

Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc

Theo ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, từ những phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong toàn hệ thống Liên minh HTX Việt Nam và được Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam ghi nhận và trao tặng các danh hiệu, hình thức khen thưởng.

Nguiyen-3962-1592197732.jpg

Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam và ông Lê Văn Nghị, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam trao bằng khen cho các cá nhân tiên tiến giai đoạn 2015-2020

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Thịnh nhấn mạnh, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động, nước ta đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, thiên tai bão lụt, hạn hán ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên, xâm nhập mặn và sạt lở ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, mưa đá ở khu vực đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ và đặc biệt là đại dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội nói chung và phát triển KTTT, HTX nói riêng ít nhất trong 2 - 3 năm tới. Đế vượt qua những khó khăn thách thức trên đòi hỏi toàn thể cán bộ, viên chức, thành viên và người kết nhất trí, chung sức, đồng lòng, đổi mới mạnh lao động trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam tiếp tục tăng cường đoàn mẽ, năng động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTTT, HTX góp phần vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển phát triển kinh tế - xã hội của đất nước 5 năm 2020-2025.

Quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ

Thay mặt Ban Chấp hành, Hội đồng Thi đua Khen thưởng Liên minh HTX Việt Nam, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Thịnh phát động Phong trào thi đua trong toàn hệ thống giai đoạn 2020-2025 với chủ đề: “Phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển KTHT, HTX; xây dựng hệ thống Liên minh HTX Việt Nam vững mạnh" với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Bứt phá - Sáng tạo - Hiệu quả” với một số nội dung trọng tâm.

Cụ thể, đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTHT, HTX trên địa bàn tỉnh, thành phố và cả nước với mục tiêu: 100% thành viên HTX, liên hiệp HTX, THT và phần lớn người dân được tuyên truyền chủ trương và pháp luật về HTX, chính sách hỗ trợ phát triển KTHT, HTX..

Chủ trì, tư vấn, hỗ trợ thành lập mới hằng năm ít nhất 3.000 HTX, 15 liên hiệp HTX, 12.000 THT; thu hút các cá nhân, hộ cá thể, tổ chức tham gia thành viên HTX, THT tăng bình quân 15%/năm, có ít nhất 65% hộ cá thể sống ở vùng nông thôn là thành viên HTX, THT.

Tư vấn, hỗ trợ nhân rộng mô hình HTX hoạt động hiệu quả, 100% cán bộ quản trị và nghiệp vụ của HTX được đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng khoảng 30% nhu cầu xúc tiến thương mại của HTX, liên hiệp HTX, THT. Hằng năm, xây dựng 300 mô hình HTX, 400 mô hình THT hoạt động sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao. Liên minh HTX cấp tỉnh đều có Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX, tăng vốn Điều lệ và huy động vốn của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX trung ương và địa phương để hỗ trợ vốn tín dụng cho HTX gấp 03 lần nhiệm kỳ 2016-2020.

Ong-Nguyen-Van-Thinh-Pho-Chu-t-5257-5986

Ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát động Phong trào thi đua yêu nước toàn hệ thống Liên minh giai đoạn 2020-2025.

Tăng cường trách nhiệm, vai trò lãnh đạo của Đảng đoàn, chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực; hoàn thiện quy định nội bộ, tăng cường phối hợp với cấp ủy và chính quyền địa phương trong công tác tổ chức cán bộ và thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Đổi mới và nâng cao chất lượng các cơ quan báo chí, Cổng thông tin điện tử của Liên minh HTX Việt Nam; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền phát triển KTTT, HTX.

Huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài hệ thống Liên minh HTX Việt Nam để làm tốt công tác tuyên truyển. Nắm bắt các khó khăn, vướng mắc của khu vực KTTT, HTX để đề xuất với Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, cấp ủy chính quyền địa phương tháo gỡ kịp thời; phối hợp với các cấp, các ngành ở trung ương và địa phương thực hiện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các HTX thành viên; tổ chức Diễn đàn KTTT, HTX ở trung ương và địa phương để phát hiện, nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả.

Đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực và hiệu quả trong công tác khen thưởng, bảo bảo chính xác, công khai, minh bạch, quan tâm đến các tập thể, cá nhân người lao động trực tiếp, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo...

Sau Đại hội, các Ban, đơn vị trực thuộc, Liên minh HTX các tỉnh, thành phố, HTX, Liên hiệp HTX và các tổ chức thành viên, căn cứ phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025 và tình hình thực tế, phát động mạnh mẽ phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghi quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2016-2020.

Với tinh thần đó, Đảng đoàn, Ban Chấp hành, Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Liên minh HTX Việt Nam kêu gọi toàn hệ thống Liên minh HTX Việt Nam và các thành viên chính thức, thành viên liên kết quyết tâm khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, nắm bắt thời cơ, tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức vững mạnh, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động để hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên, làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với các tầng lớn nhân dân, đống góp hiệu quả vào phát triển nhanh, bền vững, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

DSC4360-JPG-1337-1592206439.jpg

Phạm Duy 
https://thoibaokinhdoanh.vn/hop-tac-xa/tiep-tuc-day-manh-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc-giai-doan-2020-2025-cua-lien-minh-htx-viet-nam-1069749.html


  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 của Liên minh HTX Việt Nam(15/06/2020 - 16:32)
Tác động của dịch Covid-19 đến khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã(19/03/2020 - 08:50)
Liên minh HTX Việt Nam tìm cơ hội cho phát triển năng lượng tái tạo(20/02/2020 - 09:10)
Khai mạc Hội chợ Xúc tiến thương mại cho các HTX năm 2019(11/12/2019 - 16:12)
Hội nghị trao đổi kinh nghiệm phát triển mô hình HTX kiểu mới và kết nối cung cầu(09/12/2019 - 09:37)
Tận dụng thế mạnh địa phương để kết nối tiêu thụ nông sản(02/12/2019 - 14:29)
Hội nghị kết nối tiêu thụ và trưng bày, giới thiệu nông sản an toàn(02/12/2019 - 07:55)
Nhận diện để hạn chế rủi ro cho chuỗi cung ứng nông sản(27/11/2019 - 08:21)
Mô hình Liên đoàn HTX tiêu dùng Nhật Bản (JCCU)(08/11/2019 - 08:58)
VCA: Tập huấn đào tạo cán bộ tư vấn hợp tác xã phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị(25/10/2019 - 09:56)
Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã 2019 “Cơ hội và thách thức phát triển Kinh tế hợp tác, hợp tác xã”(14/10/2019 - 08:58)
VCA: Hội nghị toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện NQ13 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT trong lĩnh vực phi nông nghiệp(26/09/2019 - 10:49)
Chuyển trang    
Trang số:  1/67
Số bản ghi trên trang:





















Tin mới
Liên minh HTX và DN thành phố thăm, làm việc với một số đơn vị thành viên trên địa bàn quận Hải An và huyện Cát Hải.
Thường trực Thành ủy họp báo thông tin về kết quả Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI
Đồng chí Lê Văn Thành tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Thành ủy
Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025)
Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác
Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI họp Phiên trù bị
Chương trình hành động của Chính Phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT
Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 15/10/2020
Triển khai đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của thành phố
Hợp tác xã trường học - nơi trải nghiệm bổ ích cho sinh viên
Cơ quan Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố Hải Phòng tổ chức “Vui Tết Trung thu”
Doanh nghiệp, HTX kinh doanh dịch vụ điện nông thôn Chủ động đổi mới nâng cao chất lượng dịch vụ
Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu: Phát huy vai trò của hợp tác xã trong thực hiện tiêu chí sản xuất
Thông báo về thời gian đối thoại doanh nghiệp định kỳ tháng 9/2020
Thông báo của Cục Thuế thành phố về việc tổ chức tuần lễ "Đồng hành cùng người nộp thuế"