Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 621437
Khách trực tuyến : 110
Thành viên trực tuyến : 1
 

 

Liên minh HTX Việt Nam tập trung xây dựng Đề án Đào tạo
04/03/2019 - 14:16

Liên minh HTX Việt Nam tập trung xây dựng Đề án Đào tạo

 

Liên minh HTX Việt Nam đang xây dựng Đề án Đào tạo, nâng cao năng lực và chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý II/2019.


le-van-nghi-7379-1551511131.jpg

Liên minh HTX Việt Nam đang xây dựng Đề án Đào tạo, nâng cao năng lực và chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức của hệ thống

Ngày 1/3, văn phòng Liên minh HTX Việt Nam đã ban hành Thông báo số 27/TB-LMHTXVN Kết luận của Thường trực Liên minh HTX Việt Nam về việc triển khai Đề án Đào tạo, nâng cao năng lực và chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.

Việc xây dựng Đề án là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 được xác định tại Nghị quyết số 09/NQ-LMHTXVN ngày 20/1/2019 của Ban Chấp hành Liên minh HIX Việt Nam, với mục tiêu đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ chuyên trách có đủ năng lực, kiến thức chuyên môn để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, thường xuyên cập nhật kiến thức để đáp ứng được yêu cầu.

Theo đó, việc xây dựng Đề án này là rất cần thiết, nhằm nâng cao năng lực và chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam trong phát triển kinh tế hợp tác, HTX.

Xây dựng Đề án Đào tạo, nâng cao năng lực và chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý II/2019 để làm cơ sở tạo nguồn kinh phí phục vụ cho công tác đào tạo 5 năm (2019 - 2023); bám sát chức năng, nhiệm vụ phát triển kinh tế hợp tác, HTX, Điều lệ để xác định rõ đối tượng, chương trình, nội dung đào tạo, đào tạo lại để có đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, kiến thức chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; xác định rõ, hình thức, thời gian đào tạo (chú trọng đào tạo ngắn hạn) và nguồn kinh phí đào tạo...

Trong quá trình xây dựng chương trình, nội dung đào tạo, yêu cầu trường bám sát nhu cầu thực tế trên cơ sở tham khảo tài liệu của Viện triết lý NACF và một số kinh nghiệm quốc tế.

Để bảo đảm tiến độ, chất lượng, thường trực Liên minh HTX Việt Nam yêu cầu các đơn vị chức năng triển khai các công việc cụ thể. Theo đó, khẩn trương xây đựng Đề cương Đề án, tập trung đánh giá những bất cập của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam và sự cần thiết phải đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ viên chức, người lao động của hệ thống trong bối cảnh, xu hướng phát triển kinh tế hợp tác, HTX và hội nhập kinh tế quốc tế trình xin ý kiến Ban Chấp hành tại Hội nghị trực tuyến dự kiến tổ chức vào đầu tháng 4/2019,

Thiết kế Biểu, Phiếu điều tra về thực trạng đội ngũ cán bộ, nhu cầu và nguồn lực đào tạo... đề nghị Liên minh HTX các tỉnh, thành phố báo cáo để lấy thông tin phục vụ công tác xây dựng Đề án.

Phối hợp Ban Tổ chức cán bộ tham mưu thành lập Tổ Biên tập Đề án do Hiệu trưởng Trường Bồi dưỡng cán bộ HTX làm Tổ trưởng: thành viên gồm một số lãnh đạo ban, đơn vị liên quan và chuyên gia của Trường Bồi dưỡng cán bộ HTX.

Các Ban: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch hỗ trợ, Hợp tác quốc tế, Văn phòng theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với Trường Bồi dưỡng cán bộ HTX tham gia các nhiệm vụ có liên quan đến công tác triển khai xây dựng Đề án này.

P.V (Thời báo kinh doanh)

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Liên minh HTX Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 19 của Tổ chức Hợp tác Nông dân châu Á tại Đà Nẵng(19/03/2019 - 08:12)
Liên minh HTX Việt Nam triển khai các hoạt động hỗ trợ phát triển KTHT, HTX tỉnh Cao Bằng(18/03/2019 - 08:39)
Tp.HCM phê duyệt chủ trương tổ chức Hội chợ Xúc tiến thương mại và công nghệ HTX năm 2019(13/03/2019 - 15:27)
Khai thác các nguồn lực quốc tế hỗ trợ phát triển hợp tác xã(13/03/2019 - 08:16)
Tri thức và kinh tế hợp tác là xu thế của thế giới(12/03/2019 - 07:54)
Xây dựng chuỗi giá trị là vinh dự và trách nhiệm đối với đất nước(06/03/2019 - 09:40)
VCA ban hành Kế hoạch tổ chức Hội chợ xúc tiến thương mại và công nghệ HTX năm 2019(05/03/2019 - 15:19)
Công trình “Hợp tác xã với Bác Hồ”: Sự tri ân sâu sắc của toàn hệ thống Liên minh HTX Việt Nam(05/03/2019 - 15:16)
Liên minh HTX Việt Nam tập trung xây dựng Đề án Đào tạo(04/03/2019 - 14:16)
VCA: Tập huấn hỗ trợ xây dựng HTX phát triển sản xuất gắn chuỗi giá trị tại miền Trung(01/03/2019 - 15:22)
Tập đoàn tài chính Nonghyup muốn tăng cường hợp tác với Liên minh HTX Việt Nam(25/02/2019 - 10:21)
Khai giảng lớp tập huấn 'Nâng cao năng lực tư vấn hỗ trợ xây dựng HTX phát triển sản xuất gắn chuỗi giá trị'(22/02/2019 - 15:58)
Chuyển trang    
Trang số:  1/62
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018; phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua năm 2019
Thúc đẩy việc ký kết hợp tác giữa tỉnh Kagawa và thành phố Hải Phòng
Công ty Cổ phần Lavifood đầu tư Nhà máy chế biến rau củ quả tại huyện Tiên Lãng
Từ ngày 10/4/2019 điều chỉnh phân làn, phân luồng đường Cầu Đất và các tuyến đường lân cận
Liên minh HTX Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 19 của Tổ chức Hợp tác Nông dân châu Á tại Đà Nẵng
Liên minh HTX Việt Nam triển khai các hoạt động hỗ trợ phát triển KTHT, HTX tỉnh Cao Bằng
Tp.HCM phê duyệt chủ trương tổ chức Hội chợ Xúc tiến thương mại và công nghệ HTX năm 2019
Văn bản của Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố về việc triển khai kế hoạch trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng năm 2019.
130 tỷ đồng dành đào tạo cán bộ cho HTX năm 2018
Khai thác các nguồn lực quốc tế hỗ trợ phát triển hợp tác xã
Tri thức và kinh tế hợp tác là xu thế của thế giới
8 giải pháp thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ nông sản năm 2019
Mạnh ai nấy làm, nông sản khó thoát mất giá
Xây dựng chuỗi giá trị là vinh dự và trách nhiệm đối với đất nước
VCA ban hành Kế hoạch tổ chức Hội chợ xúc tiến thương mại và công nghệ HTX năm 2019