Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 621577
Khách trực tuyến : 56
Thành viên trực tuyến : 0
 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ HTX THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG NĂM 2017
20/02/2017 - 15:49

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ HTX

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG NĂM 2017

 

I. Tóm tắt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016 - 2020.

1. Sự cần thiết:

1.1. Kinh tế tập thể có vai trò quan trọng trong phát triển Kinh tế - Xã hội của thành phố Hải Phòng

- Trong hơn 10 năm qua, khu vực kinh tế tập thể (nòng cốt là mô hình kinh tế HTX) có đóng góp nhất định vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao hiệu quả sản xuất, thu nhập cho các thành viên, đã tham gia tích cực vào chương trình xóa đói giảm nghèo, thu hút các thành phần kinh tế khác liên kết, hợp tác để cùng phát triển; Đảm bảo an sinh tạo việc làm cho người lao động, ổn định xã hội tại cơ sở.

Tuy nhiên, kinh tế tập thể Hải Phòng vẫn trong tình trạng yếu kém, tỷ trọng đóng góp vào GDP thành phố giảm dần: từ 3,97 % năm 2002 xuống 1.61 % năm 2012.

1.2. HTX, Liên hiệp HTX  đang gặp nhiều khó khăn trong quá trình hội nhập với nền Kinh tế thị trường

Kinh tế tập thể nói chung và Kinh tế HTX, Liên hiệp HTX thành phố Hải Phòng nói riêng gặp nhiều khó khăn như nguồn nhân lực, vốn, khoa học Kỹ thuật, đầu ra cho các sản phẩm. Trong đó, năng lực trình độ của cán bộ quản lý trong các HTX còn hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu là một trong những nguyên nhân cần sớm được khắc phục.

Cán bộ quản lý HTX cần phải được trang bị kiến thức quản lý, chuyên môn nghiệp vụ, thông tin thị trường một cách thường xuyên, bài bản

Vì vậy việc sớm triển khai đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX sâu, rộng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo cơ cấu tổ chức, tăng hiệu quả sản xuất - kinh doanh - dịch vụ của HTX, ổn định đời sống kinh tế xã hội tại địa phương là thực sự cần thiết. Do đó, thành phố đã đồng thuận với đề xuất của Liên minh HTX và DN thành phố về việc ban hành Đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2020.

2. Mục tiêu của Đề án:

- Mục tiêu đến năm 2020 có 100% cán bộ quản lý HTX được bồi dưỡng các kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, tin học, pháp luật để quản lý HTX, phục vụ sản xuất kinh doanh, dịch vụ hiệu quả. Trình độ quản lý, năng lực điều hành của cán bộ HTX phải được nâng lên và đáp ứng được yêu cầu phát triển Kinh tế tập thể hội nhập với nền Kinh tế thị trường. Bám sát thực tiễn xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của Đất nước;

- Đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên môn cho khu vực kinh tế tập thể, kỹ năng điều hành cho cán bộ quản lý HTX trong điều kiện nền kinh tế thị trường hội nhập sâu rộng với thế giới, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đến năm 2020.

II. Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX năm 2017.

1. Quy mô đào tạo, bồi dưỡng:

- Về số lượng:

+ Đào tạo cán bộ quản lý hợp tác xã: 2 lớp, mỗi lớp 30 người

+ Bồi dưỡng kiến thức cán bộ quản lý hợp tác xã: 10 lớp, mỗi lớp 40 người gồm: (1. Chủ tịch , Phó Chủ tịch HĐQT; 2. Giám đốc, Phó Giám đốc; 3. Kế toán hoặc kế toán trưởng; 4. Ban kiểm soát; 5. Cán bộ quản lý trong diện quy hoạch).

- Về chất lượng:
+ Hệ đào tạo dài hạn: Các học viên được xét tuyển đào tạo tại Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Bộ đảm bảo chất lượng theo quy chế của Nhà trường.

+ Hệ bồi dưỡng kiến thức: Liên minh HTX và DN thành phố liên kết với Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Bộ, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TW, Trường Bồi dưỡng cán bộ thuộc Liên minh HTX Việt Nam hoặc Trường Đại học Hải Phòng mở khóa bồi dưỡng kiến thức.

2. Thời gian, đối tượng:

2.1. Đào tạo dài hạn:

- Hệ Cao đẳng: 01 lớp.

+ Thời gian đào tạo: 03 năm.  

+ Tên lớp: Quản trị doanh nghiệp.

+ Đối tượng: Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc điều hành, Kế toán, cán bộ quản lý HTX trong diện quy hoạch. Độ tuổi: dưới 40 tuổi.

- Hệ Trung cấp: 01 lớp.

+ Thời gian đào tạo: 02 năm.   

+ Tên lớp: Kế toán HTX

+ Đối tượng: Kế toán, ban kiểm soát.

2.2. Bồi dưỡng kiến thức:

- Thời gian bồi dưỡng: Được thực hiện trong năm 2017.

- Đối tượng là Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc điều hành, Kế toán, cán bộ quản lý HTX.

3. Cơ sở đào tạo bồi dưỡng, giảng viên, chương trình đào tạo:

3.1. Cơ sở đào tạo:

- Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Bộ cấp bằng.

- Giảng viên: Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Bộ.

3.2. Cơ sở bồi dưỡng kiến thức:

- Trung tâm Đào tạo phát triển kinh tế HTX và DN và cơ sở đào tạo bồi dưỡng thuộc hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.

- Giảng viên: các Trường thuộc Liên minh HTX Việt Nam, Trường Đại học Hải Phòng và các chuyên gia có uy tín, chất lượng thực hiện;

4. Cấp bằng, chứng chỉ:

4.1. Cấp bằng: Học viên sau khi hoàn thành khóa đào tạo được Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Bộ cấp bằng Cao đẳng và Trung cấp.

4.2. Cấp chứng chỉ: Học viên sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng kiến thức được Liên minh HTX và DN thành phố cấp chứng chỉ.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Chương trình hỗ trợ xúc tiến thương mại năm 2018 của Liên minh HTX và DN thành phố Hải Phòng(06/04/2018 - 10:26)
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ HTX THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG NĂM 2017(20/02/2017 - 15:49)
Liên minh HTX và DN thành phố phối hợp với Công ty CP Đào tạo Cán bộ Quản lý - Học viện Tài chính tổ chức các khóa học đào tạo kế toán trưởng hành chính sự nghiệp tại TP Hải Phòng (10/05/2016 - 10:27)
Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu mô hình HTX kiểu mới của Ban Tổ chức cuộc thi thành phố Hải Phòng(02/05/2016 - 12:25)
Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu mô hình HTX kiểu mới Cụm 3 LMHTXVN (02/05/2016 - 12:11)
Thường trực Ban Chỉ đạo PTKTTT thành phố làm việc với Ban Chỉ đạo PTKTTT huyện Vĩnh Bảo(18/05/2015 - 11:11)
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố về chủ đề năm 2014 "Phục hồi kinh tế - Đổi mới mô hình tăng trưởng" (28/07/2014 - 13:43)
Liên minh HTX và Doanh nghiệp TP HP thực hiện Kế hoạch của UBND thành phố số 3867/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng(23/07/2013 - 15:38)
Điều tra Hợp tác xã(18/07/2013 - 16:24)
Chương trình công tác toàn khóa của BCH Khóa IV, Nhiệm kỳ 2012 - 2017(05/04/2013 - 15:58)
Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp năm 2013 giữa Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp TP với Sở Công thương HP(26/03/2013 - 13:30)
Lấy ý kiến góp ý về dự thảo Hiến pháp sửa đổi 1992 (22/02/2013 - 09:33)
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc: Tăng cường liên kết, hợp tác khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của các địa phương
300 gian hàng tham dự Hội trợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc - Hải Phòng 2019
Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng
HTX Tân Tiến Hải Phòng: Thành công từ cánh đồng đậu tương rau
Tiếp tục phát triển, nâng cao tỷ trọng đóng góp của kinh tế tập thể vào GRDP của thành phố
Thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng
Lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố đến thăm và làm việc với 03 hợp tác xã, doanh nghiệp thành viên trên địa bàn các quận: Hồng Bàng, Ngô Quyền, Hải An
Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo làm việc với Liên đoàn HTX Cung tiêu Trung Quốc
8 nhóm giải pháp để tiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế tập thể
Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương: Khảo sát 2 mô hình hợp tác xã tại huyện Thủy Nguyên
Hải Phòng thí điểm đưa cán bộ trẻ về HTX làm việc
Dạt dào cảm xúc, trào dâng niềm tự hào
Công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ-Hải Phòng 201: Bảo đảm sự kiện thành công, an toàn tuyệt đối
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri huyện Kiến Thụy
Khánh thành dự án chỉnh trang sông Tam Bạc