Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 622791
Khách trực tuyến : 32
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên minh HTX và Doanh nghiệp TP HP thực hiện Kế hoạch của UBND thành phố số 3867/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng
23/07/2013 - 15:38

Theo Kế hoạch đã xây dựng, ngay từ đầu năm 2013, Liên minh HTX và DN thành phố đã quán triệt, tuyên truyền các chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng tới toàn  thể cán bộ, người lao động trong cơ quan Liênminh. Quản lí, sử dụng tài chính ngân sách, tài sản công có hiệu quả, tiết kiệm. Công tác tổ chức cán bộ, giải quyết các công việc của cơ quan, cá nhân, kết quả  thanh tra, kiểm tra công khai minh bạch. Cơ quan đã thực hiện nghiêm túc quy chế văn hóa công sở, quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ công chức, viên chức, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, nâng cao năng lực phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng.

Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng:

-  Cấp ủy Chi bộ đã chỉ đạo các đảng viên, cán bộ công nhân viên chức cơ quan phát huy tinh thần dân chủ trong việc chủ động tham gia đóng góp ý kiến cải tiến lề lối làm việc, xây dựng các quy chế nội bộ.Nội quy ra vào cơ quan. Việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định được thực hiện công khai, dân chủ theo phân cấp và thẩm quyền, cán bộ công chức, viên chức được biết, được bàn và có ý kiến tham gia, góp ý để quyết định ban hành thực hiện.


- Tiếp tục công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về phòng chống tham nhũng tới từng cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan Liên minh và các thành viên Liên minh HTX và DN thành phố.

- Thực hiện phòng chống tham nhũng trong nội bộ cơ quan Liên minh và đôn đốc thực hiện phòng chống tham nhũng ở các đơn vị thành viên.

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cơ quan Liên minh với tư cách là cơ quan đại diện cho các HTX và DN sẽ tiếp tục tập hợp các đơn thư khiếu nại của các HTX và DN là thành viên của Liên minh kịp thời báo cáo với các cấp, ngành để xử lý, giải quyết.

- Phát động toàn thể cán bộ Đảng viên cơ quan thực hiện tiết kiệm chi tiêu sử dụng các tài sản công có hiệu quả không lãng phí đảm bảo phục vụ cho công tác một cách thường xuyên, tốt nhất.

6 tháng đầu năm 2013, Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX và DN thành phố đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Liên minh HTX và DN thành phố. Đến nay, Ủy ban Kiểm tra chưa phát hiện hoặc nhận được kiến nghị có vụ việc tham nhũng nào.

Phương hướng thực hiện côngtác phòng, chống tham nhũng trong kỳ tiếp theo:

- Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, 6 tháng cuối năm 2013 vàn hững năm tiếp theo, Liên minh HTX và DN thành phố tiếp tục tuyên truyền Kế hoạch 3867/KH-UBND ngày 05/6/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy về thực hiện Kết luận số 21/KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN để cán bộ, viên chức người lao động của cơ quan Liên minh và toàn thể các đơn vị thành viên nêu cao trách nhiệm, ý thức trong triển khai thực hiện công tác PCTN, tuyên truyền các văn bản pháp luật về phòng chống tham nhũng đồng thời vận động các đơn vị thành viên thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng,chống tham nhũng.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền; xác định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ, Quy chế hoạt động của cơ quan trong quản lý và sử dụng tài sản công theo đúng quy định của pháp luật./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Chương trình hỗ trợ xúc tiến thương mại năm 2018 của Liên minh HTX và DN thành phố Hải Phòng(06/04/2018 - 10:26)
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ HTX THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG NĂM 2017(20/02/2017 - 15:49)
Liên minh HTX và DN thành phố phối hợp với Công ty CP Đào tạo Cán bộ Quản lý - Học viện Tài chính tổ chức các khóa học đào tạo kế toán trưởng hành chính sự nghiệp tại TP Hải Phòng (10/05/2016 - 10:27)
Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu mô hình HTX kiểu mới của Ban Tổ chức cuộc thi thành phố Hải Phòng(02/05/2016 - 12:25)
Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu mô hình HTX kiểu mới Cụm 3 LMHTXVN (02/05/2016 - 12:11)
Thường trực Ban Chỉ đạo PTKTTT thành phố làm việc với Ban Chỉ đạo PTKTTT huyện Vĩnh Bảo(18/05/2015 - 11:11)
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố về chủ đề năm 2014 "Phục hồi kinh tế - Đổi mới mô hình tăng trưởng" (28/07/2014 - 13:43)
Liên minh HTX và Doanh nghiệp TP HP thực hiện Kế hoạch của UBND thành phố số 3867/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng(23/07/2013 - 15:38)
Điều tra Hợp tác xã(18/07/2013 - 16:24)
Chương trình công tác toàn khóa của BCH Khóa IV, Nhiệm kỳ 2012 - 2017(05/04/2013 - 15:58)
Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp năm 2013 giữa Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp TP với Sở Công thương HP(26/03/2013 - 13:30)
Lấy ý kiến góp ý về dự thảo Hiến pháp sửa đổi 1992 (22/02/2013 - 09:33)
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:

Tin mới
Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố lần thứ 6
Đưa sản phẩm OCOP của HTX đến gần hơn với người tiêu dùng
Nhân rộng mô hình HTX ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất Cần ưu tiên nguồn lực hỗ trợ
Thư chúc mừng các đồng chí Thường trực Thành ủy Hải Phòng
Mục tiêu đến năm 2030, cả nước có 140 nghìn tổ hợp tác, 45 nghìn hợp tác xã
Quỹ hỗ trợ phát triển HTX (Kỳ I): Vẫn trong cơn khát vốn
Liên minh HTX và DN thành phố thăm, làm việc với một số đơn vị thành viên trên địa bàn quận Hải An và huyện Cát Hải.
Thường trực Thành ủy họp báo thông tin về kết quả Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI
Đồng chí Lê Văn Thành tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Thành ủy
Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025)
Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác
Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI họp Phiên trù bị
Chương trình hành động của Chính Phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT
Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 15/10/2020
Triển khai đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của thành phố