Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 621895
Khách trực tuyến : 359
Thành viên trực tuyến : 0
 

 

Công văn số 3763/BKHĐT-HTX ngày 05/6/2019 về việc chuyển đổi hợp tác xã sang loại hình tổ chức khác
11/07/2019 - 09:50
Công văn số 3763/BKHĐT-HTX ngày 05/6/2019 về việc chuyển đổi hợp tác xã sang loại hình tổ chức khác. Nội dung chi tiết.
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Nghị định mới về tổ hợp tác có hiệu lực kể từ ngày 25/11/2019(12/11/2019 - 14:12)
Nâng mức vay đối với DNNVV, hợp tác xã và người lao động từ 8/11/2019(30/09/2019 - 09:52)
Công văn số 3763/BKHĐT-HTX ngày 05/6/2019 về việc chuyển đổi hợp tác xã sang loại hình tổ chức khác(11/07/2019 - 09:50)
Công văn của Bộ Kế hoạch và đầu tư hỗ trợ HTX thực hiện tiêu chí số 13(07/01/2019 - 14:34)
Luật Tố cáo(09/08/2018 - 16:01)
Luật An ninh mạng(09/08/2018 - 15:50)
LUẬT CẠNH TRANH SỐ 23/2018/QH14(09/08/2018 - 15:40)
LUẬT QUỐC PHÒNG(09/08/2018 - 15:12)
Nghị định số 88/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức(05/08/2017 - 10:26)
Quyết định số 23/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 246/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã và ban hành Quy chế hoạt động bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã(30/06/2017 - 15:11)
Thông tư Số: 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 hướng dẫn chế độ công tác phí(21/05/2017 - 05:57)
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LƯƠNG, PHỤ CẤP TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI VÀ HỘI(21/05/2017 - 05:42)
Chuyển trang    
Trang số:  1/20
Số bản ghi trên trang: