Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 621291
Khách trực tuyến : 87
Thành viên trực tuyến : 0
 

 

Công văn của Bộ Kế hoạch và đầu tư hỗ trợ HTX thực hiện tiêu chí số 13
07/01/2019 - 14:34
Công văn của Bộ Kế hoạch và đầu tư về việc hỗ trợ kinh phí Hợp tác xã thực hiện tiêu chí số 13 trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới
Tài liệu điính kèm: 1853.pdf
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Công văn của Bộ Kế hoạch và đầu tư hỗ trợ HTX thực hiện tiêu chí số 13(07/01/2019 - 14:34)
Luật Tố cáo(09/08/2018 - 16:01)
Luật An ninh mạng(09/08/2018 - 15:50)
LUẬT CẠNH TRANH SỐ 23/2018/QH14(09/08/2018 - 15:40)
LUẬT QUỐC PHÒNG(09/08/2018 - 15:12)
Nghị định số 88/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức(05/08/2017 - 10:26)
Quyết định số 23/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 246/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã và ban hành Quy chế hoạt động bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã(30/06/2017 - 15:11)
Thông tư Số: 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 hướng dẫn chế độ công tác phí(21/05/2017 - 05:57)
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LƯƠNG, PHỤ CẤP TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI VÀ HỘI(21/05/2017 - 05:42)
Quyết định số 377/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Kế hoạch và Đề cương báo cáo sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012(02/04/2017 - 10:11)
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ MỨC HỖ TRỢ VÀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH HỖ TRỢ BỒI DƯỠNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA HỢP TÁC XÃ, THÀNH LẬP MỚI HỢP TÁC XÃ, TỔ CHỨC LẠI HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ THEO CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ GIAI ĐOẠN 2015 - 2020(09/02/2017 - 06:23)
Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020(06/11/2016 - 20:01)
Chuyển trang    
Trang số:  1/19
Số bản ghi trên trang:
Tặng quà tết cho hộ nghèo
Thời gian: 15/01/2019 - 15:52
Ngày 15/01/2019, Lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố đã tổ chức thăm và tặng quà Tết tại các gia đình thành viên thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam tại một số Hợp tác xã thành viên Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố trên địa bàn các huyện Tiên Lãng và Vĩnh Bảo.