Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 622300
Khách trực tuyến : 30
Thành viên trực tuyến : 0
 
Kinh tế tập thể thành phố: Chuyển biến về chất lượng hành động
03/01/2020 - 14:50

Kinh tế tập thể thành phố

Chuyển biến về chất lượng hành động

Năm 2019, kinh tế tập thể (KTTT) thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, tăng trưởng hợp lý, bền vững hơn theo sát yêu cầu Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ông LƯƠNG MINH HUỆ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phát triển KTTT, Chủ tịch Liên minh HTX và doanh nghiệp thành phố (Liên minh) trao đổi với Báo Hải Phòng về kết quả nổi bật trong năm qua.

- Năm 2019, KTTT thành phố đạt được những kết quả gì tiêu biểu, nổi bật, thưa ông?

Năm qua, KTTT thành phố có nhiều chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng. Tỷ trọng đóng góp vào GDP thành phố đạt khoảng 1,5%. Tính đến 20-12-2019, toàn thành phố có 342 HTX, liên hiệp HTX, quỹ tín dụng nhân dân đang hoạt động với hơn 320.000 thành viên, thu hút hơn 33.000 lao động, mức lương bình quân 3,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 500 nghìn đồng so với năm 2018. Có 25 HTX được thành lập mới, nâng tổng số HTX được thành lập mới theo Luật HTX năm 2012 lên 108 HTX. Trên địa bàn thành phố có 225/248 HTX hoàn thành chuyển đổi, tổ chức lại hoạt động theo Luật HTX năm 2012, đạt tỷ lệ 90,7%.

KTTT thành phố đang ngày càng khẳng định rõ vai trò của mình trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và hướng tới là xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Các HTX, liên hiệp HTX sau khi được củng cố, tổ chức lại hoạt động chủ động kiện toàn tổ chức, đổi mới phương án sản xuất, mở rộng liên kết, đầu tư  kinh doanh đa ngành nghề phù hợp nhu cầu thị trường. Nhiều HTX tích cực chuyển giao công nghệ, xây dựng mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, có kết quả sản xuất- kinh doanh đạt cao. Nhiều HTX có doanh thu, lợi nhuận sản xuất – kinh doanh trong năm đạt cao như: HTX dịch vụ nông nghiệp Liên Khê, Lập lễ, Minh Đức; HTX dịch vụ điện năng An Hưng…Qua đó, tạo thêm nhiều việc làm mới cho người lao động, nâng cao thu nhập cho thành viên, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội tại các địa phương.

Ngoài ra, trong năm 2019, thành phố có 45 tổ hợp tác (THT) được thành lập mới, nâng tổng số THT được chứng thực theo quy định lên 240 THT với 1.820 lao động. Các thành viên THT thực hiện liên kết, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ về vốn, giống, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt…Lợi nhuận bình quân của các THT đạt khoảng 190 triệu đồng/năm.

 - Bên cạnh những kết quả đạt được, KTTT thành phố có gì hạn chế?

 KTTT thành phố hiện chưa xây dựng được mô hình lớn, hiệu qủa tiêu biểu để nhân rộng. Tỷ lệ đóng góp vào GDP thành phố còn khá khiêm tốn. Quy mô hoạt động của các HTX, liên hiệp HTX nhỏ. Trình độ quản lý, năng lực kinh doanh, khả năng tiếp cận công nghệ sản xuất mới, nắm bắt thông tin thị trường còn yếu, thiếu vốn đầu tư, dẫn đến sản phẩm thiếu sức cạnh tranh trên thị trường. Một số HTX thành lập mới lúng túng trong việc tìm kiếm thị trường, triển khai phương án sản xuất, kinh doanh, gặp khó khăn tìm “đầu ra” cho sản phẩm. Việc thu hút cán bộ trẻ chất lượng cao về làm việc tại khu vực KTTT còn hạn chế. Hiện, mới triển khai thí điểm hỗ trợ đưa cán bộ trẻ qua đào tạo về công tác tại 4 HTX nông nghiệp.

Đến nay, Luật HTX năm 2012 triển khai được 7 năm, nhưng công tác rà soát, xử lý giải thể dứt điểm các HTX hoạt động yếu kém, ngừng hoạt động tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố còn vướng mắc, tiến độ chậm, thiếu kiên quyết. Toàn thành phố còn 23 HTX chưa đổi mô hình hoạt động theo Luật và gần 180 HTX ngừng hoạt động nhưng chưa được giải thể, ảnh hưởng lớn đến chất lượng hoạt động khu vực KTTT.

 Bên cạnh đó, Chính phủ, thành phố triển khai nhiều chính sách hỗ trợ phát triển KTTT, nhưng các chính sách, cơ chế còn chậm đi vào cuộc sống. Có nơi cấp ủy Đảng, chính quyền ở cơ sở chưa nhận thức đầy đủ vai trò nền tảng của KTTT đối với sự phát triển kinh tế- xã hội địa phương, nên chưa có sự quan tâm đúng mức.

- Ban Chỉ đạo phát triển KTTT, Liên minh với vai trò cơ quan Thường trực có giải pháp gì để giải quyết các khó khăn, thúc đẩy KTTT thành phố phát triển mạnh mẽ hơn trong năm 2020?

- Trước hết, công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển KTTT, trong đó trọng tâm là Luật HTX năm 2012 tiếp tục được triển khai sâu rộng. Ban chỉ đạo yêu cầu Liên minh cùng Sở Kế hoạch- đầu tư, chính quyền các địa phương rà soát  kỹ tình trạng hoạt động, tình trạng pháp lý của các THT, HTX, liên hiệp HTX trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở đó, đánh giá, phân loại, tập trung chuyển đổi, sắp xếp, tổ chức lại hoạt động của các HTX theo đúng Luật HTX năm 2012, giải thể các HTX ngừng hoạt động hoặc chỉ hoạt động trên danh nghĩa. Đối với 23 HTX chưa chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012 sẽ yêu cầu các đơn vị khẩn trương tổ chức đại hội chuyển đổi hoặc giải thể bắt buộc. Liên minh sẽ tích cực hỗ trợ hướng dẫn, tư vấn cho các HTX này về quy trình thực hiện giải thể cũng như thành lập mới các HTX theo Luật.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo giao các cơ quan thành viên có liên quan rà soát các cơ chế, chính sách của trung ương, thành phố về hỗ trợ phát triển KTTT để có giải pháp giúp các HTX, liên hiệp HTX được tiếp cận, thụ hưởng các chính sách ưu đãi. Liên minh tiếp tục triển khai thực hiện tốt các đề án, kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX; đào tạo nguồn nhân lực cho làng nghề truyền thống được UBND thành phố phê duyệt. Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, hỗ trợ các HTX tiếp cận thị trường, kết nối cung cấp, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa. Hỗ trợ các HTX chuyển giao khoa học – công nghệ, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, phát triển sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao.

        - Trân trọng cảm ơn ông!

Ngọc Lan (Báo Hải Phòng)
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do Liên minh HTX Việt Nam, UBND thành phố phát động. Liên minh HTX và DN thành phố phát động giao ước thi đua năm 2020 giữa 04 Khối thi đua thuộc Liên minh HTX và DN thành phố(26/05/2020 - 16:49)
Liên minh HTX và DN thành phố trân trọng thông báo tới các đơn vị thành viên Chương trình hành động của UBND thành phố thực hiện Thông báo kết luận số 279-TB/TU ngày 27/10/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 26/3/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển thương mại Hải Phòng đến năm 2015, định hướng đến năm 2020(26/05/2020 - 16:41)
Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã: Góp phần “tiếp vốn” cho các đơn vị(26/05/2020 - 10:39)
LIÊN MINH HTX VÀ DN THÀNH PHỐ THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN(22/05/2020 - 15:09)
Liên minh HTX và DN thành phố trân trọng thông báo cho các HTX, Liên hiệp HTX Văn bản của Liên minh HTX Việt Nam về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ HTX, Liên hiệp HTX gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19(19/05/2020 - 15:23)
Liên minh HTX và DN thành phố trân trọng thông báo đến các HTX, DN thành viên Văn bản của UBND thành phố về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức trên Cổng Dịch vụ công quốc gia(19/05/2020 - 09:35)
Khối thi đua Liên hiệp hội và các Hội doanh nghiệp thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2019 và ký kết giao ước thi đua năm 2020(15/05/2020 - 16:33)
Đồng chí Lương Minh Huệ - Chủ tịch Liên minh HTX và DN thành phố Hải Phòng dự lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Công ty TNHH Thanh Huyền(13/05/2020 - 14:02)
Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phục hội nền kinh tế ứng phó dịch Covid-19(07/05/2020 - 10:23)
Những đổi mới tại các HTX kinh doanh dịch vụ điện(06/05/2020 - 16:08)
Hải Phòng: Hiệu quả từ đồng vốn Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX(29/04/2020 - 07:56)
Trung Quốc tăng cường áp dụng các biện pháp quản lý tại cửa khẩu biên giới nhằm phòng, chống dịch Covid-19(27/04/2020 - 14:47)
Chuyển trang    
Trang số:  1/38
Số bản ghi trên trang:
LIÊN MINH HTX VÀ DN THÀNH PHỐ THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
Thời gian: 22/05/2020 - 15:09
Ngày 22/5/2020, đồng chí Lương Minh Huệ Chủ tịch Liên minh HTX và DN thành phố đến thăm, làm việc với Công ty TNHH Hỗ trợ chăm sóc và phát huy người cao tuổi Hưng Phúc, HTX SXKDDVNN xã Đồng Minh và trao Giấy chứng nhận thành viên Liên minh cho HTX Nuôi trồng thủy sản Sông Hóa xã Cao Minh.

Tin mới
CHI BỘ HỢP TÁC XÃ MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THÀNH VINH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LẦN THỨ III NHIỆM KỲ 2020-2025
Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do Liên minh HTX Việt Nam, UBND thành phố phát động. Liên minh HTX và DN thành phố phát động giao ước thi đua năm 2020 giữa 04 Khối thi đua thuộc Liên minh HTX và DN thành phố
Liên minh HTX và DN thành phố trân trọng thông báo tới các đơn vị thành viên Chương trình hành động của UBND thành phố thực hiện Thông báo kết luận số 279-TB/TU ngày 27/10/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 26/3/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển thương mại Hải Phòng đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Tân Vũ tổ chức Đại hội đại biểu thành viên thường niên năm 2020
HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Tiên Thắng: Bảo đảm cả “đầu vào”, “đầu ra” cho nông sản
Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã: Góp phần “tiếp vốn” cho các đơn vị
Liên minh HTX và DN thành phố trân trọng thông báo cho các HTX, Liên hiệp HTX Văn bản của Liên minh HTX Việt Nam về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ HTX, Liên hiệp HTX gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19
Liên minh HTX và DN thành phố trân trọng thông báo đến các HTX, DN thành viên Văn bản của UBND thành phố về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
Ghi sâu lời Bác dạy, thành phố Cảng phát huy cao độ truyền thống “Trung dũng- Quyết thắng”
Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Tâm Quyến tổ chức tặng quà, tư vấn chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện An Dương.
Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phục hội nền kinh tế ứng phó dịch Covid-19
Những đổi mới tại các HTX kinh doanh dịch vụ điện
Làm việc tại Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Hải Phòng phát huy mạnh mẽ tinh thần dám nghĩ, dám làm, đoàn kết, sáng tạo, làm nên “chiến thắng Bạch Đằng” vang dội trong phát triển kinh tế
Tín hiệu tích cực từ Chương trình hỗ trợ 2261 cho HTX
Hải Phòng: Hiệu quả từ đồng vốn Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX