Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 621502
Khách trực tuyến : 49
Thành viên trực tuyến : 0
 

 

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018; phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua năm 2019
20/03/2019 - 15:51

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018; phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua năm 2019


     
  Ngày 20/3/2019, Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018; phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua năm 2019.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thành – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; đại biểu lãnh đạo Ban Tổ chức Liên minh Hợp tác xã Việt nam.

Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết đánh giá kết quả đồng thời biểu dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018; thống nhất phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua khen thưởng năm 2019 của Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố na. Năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Liên minh HTX Việt Nam, của Thành ủy, UBND thành phố và được sự phối hợp và ủng hộ của các cấp, các ngành, địa phương và hưởng ứng tích cực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, các HTX, Liên hiệp HTX, Doanh nghiệp thành viên Liên minh; phong trào thi đua năm 2018 của Liên minh HTX và DN thành phố đã diễn ra sôi nổi, rộng khắp đạt hiệu quả thiết thực góp phần quan trọng vào việc phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh các đơn vị đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã ghi nhận những kết quả đạt được của khối kinh tế tập thể trong năm 2018 đặc biệt là vai trò của Liên minh HTX và DN thành phố trực tiếp là tổ chức các phong trào thi đua yêu nước. Đồng chí đề nghị các Sở, ngành, địa phương, Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố và các hợp tác xã, doanh nghiệp thành viên quan tâm các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Một là: tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền các Nghị quyết của Trung ương về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Luật HTX 2012 cùng các cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển kinh tế tập thể. Tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX. Rà soát các cơ chế, chính sách của Trung ương và thành phố đã và đang triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể. Tập trung nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX, cán bộ quản lý nhà nước khu vực kinh tế tập thể.

   Hai là, Tiếp tục triển khai và thực hiện tốt Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ đề thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát động trên toàn quốc: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020; “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”.

   Ba là, Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV. Phát huy sức mạnh tổng hợp của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân toàn thành phố  phấn đấu tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố nhằm thực hiện tốt chủ đề hành động năm 2019 của thành phố: “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách – Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”.

Bốn là, Phối hợp với các Sở, ngành, UBND các quận, huyện xây dựng 02-03 mô hình HTX liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, triển khai các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; thực hiện tư vấn, hỗ trợ phát triển hợp tác xã thông qua hình thức như: đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã; tư vấn các thủ tục thực hiện chính sách đất đai, chính sách thuế; tư vấn pháp luật; hỗ trợ vay tín dụng; hỗ trợ xúc tiến thương mại tạo điều kiện mở rộng đầu ra cho các đơn vị...; hướng dẫn các hợp tác xã và thành viên tích cực áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Tại Hội nghị có 18 tập thể và 23 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2018 được Liên minh HTX Việt Nam; UBND thành phố và Liên minh HTX và DN thành phố khen tặng./.

Phòng TTTT-LMHTXDN
Một số hình ảnh Hội nghị:
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đ/c Lương Minh Huệ - Chủ tịch Liên minh HTX và DN thành phố phát biểu tại Hội nghị

Đ/c Nguyễn Văn Quyến - Phó Chủ tịch Liên minh HTX và DN thành phố báo cáo tại Hội nghị


Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2018 nhận Cờ thi đua, Bằng khen


Đại diện các Khối thi đua ký giao ước thi đua năm 2019
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Liên minh HTX và doanh nghiệp thành phố :Hỗ trợ thành viên bằng việc cụ thể, thiết thực(16/04/2019 - 08:18)
Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc các đơn vị thành viên trên địa bàn huyện Thủy Nguyên nhân kỷ niệm Ngày Hợp tác xã Việt Nam 11/4(11/04/2019 - 15:46)
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm ngày Hợp tác xã Việt Nam (11/4/2019)(10/04/2019 - 14:43)
LIÊN MINH HTX VÀ DN THÀNH PHỐ KẾT NẠP THÀNH VIÊN MỚI NĂM 2019(28/03/2019 - 15:22)
Lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố đến thăm và làm việc với 02 hợp tác xã, doanh nghiệp thành viên trên địa bàn quận Dương Kinh, Đồ Sơn(28/03/2019 - 14:51)
Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018; phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua năm 2019(20/03/2019 - 15:51)
Văn bản của Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố về việc triển khai kế hoạch trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng năm 2019.(13/03/2019 - 15:10)
Liên minh HTX và DN thành phố hướng dẫn các đơn vị thành viên tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước trên địa bàn thành phố(25/02/2019 - 16:27)
Văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 148/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP(21/01/2019 - 16:32)
Tặng quà tết cho hộ nghèo(15/01/2019 - 15:52)
HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2019(14/01/2019 - 09:29)
Văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định 157/2018/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng(07/01/2019 - 14:53)
Chuyển trang    
Trang số:  1/32
Số bản ghi trên trang:
Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc các đơn vị thành viên trên địa bàn huyện Thủy Nguyên nhân kỷ niệm Ngày Hợp tác xã Việt Nam 11/4
Thời gian: 11/04/2019 - 15:46
Sáng 10/04, Liên minh HTX và DN thành phố tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc các đơn vị thành viên trên địa bàn huyện Thủy Nguyên nhân kỷ niệm Ngày Hợp tác xã Việt Nam 11/4 nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Liên minh HTX và DN thành phố với các đơn vị thành viên, đồng thời thúc đẩy sự liên kết, hỗ trợ cùng nhau phát triển, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giữa các hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã, doanh nghiệp thành viên.
Tin mới
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự và phát biểu khai mạc Diễn đàn Pháp lý Liên minh HTX Quốc tế khu vực châu Á Thái Bình Dương
Hội chợ Xúc tiến thương mại HTX 2019: Hội tụ sản phẩm đặc sắc của các địa phương
Khai mạc Diễn đàn pháp lý HTX Quốc tế châu Á – Thái Bình Dương: Tạo khung khổ pháp lý thuận lợi cho HTX
Hợp tác sản xuất kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp Minh Đức tổ chức Đại hội đại biểu thành viên tổng kết nhiệm kỳ 2015-2019
HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Dũng Tiến (Vĩnh Bảo): Liên kết doanh nghiệp phát triển chăn nuôi gà
HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp An Sơn (Thủy Nguyên): Lao động hưởng lương 5-6 triệu đồng/người/tháng
Liên minh HTX và doanh nghiệp thành phố :Hỗ trợ thành viên bằng việc cụ thể, thiết thực
Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc các đơn vị thành viên trên địa bàn huyện Thủy Nguyên nhân kỷ niệm Ngày Hợp tác xã Việt Nam 11/4
Chào mừng Ngày Hợp tác xã Việt Nam 11/4
Diễn đàn Pháp lý Liên minh HTX Quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương
Vì sao nông sản sạch vẫn khó vào siêu thị?
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm ngày Hợp tác xã Việt Nam (11/4/2019)
352 HTX đăng ký tham gia Hội chợ xúc tiến thương mại HTX năm 2019
Liên minh HTX Việt Nam nâng cao liên kết hệ thống
Diễn đàn Pháp lý Liên minh HTX Quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương