Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 621925
Khách trực tuyến : 40
Thành viên trực tuyến : 0
 

 

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể lĩnh vực phi nông nghiệp
01/10/2019 - 07:45

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể lĩnh vực phi nông nghiệp

Hợp tác xã | Thứ ba, 1/10/2019 | 07:18 GMT+7 

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, lĩnh vực phi nông nghiệp đã có nhiều đổi thay tích cực, góp phần vào tăng trưởng kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống của một bộ phận người dân.

Tuy nhiên trên thực tế, kinh tế tập thể (KTTT), HTX phi nông nghiệp phát triển chưa tương xứng tiềm năng. Để khắc phục những khó khăn, hạn chế và đạt được mục tiêu đặt ra, cần phải tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển KTTT, HTX, tại Hội nghị toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13- NQ/TW về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả KTTT trong lĩnh vực phi nông nghiệp, diễn ra sáng 30/9, tại Hà Nội.

Tiep-tuc-doi-moi-nang-cao-hieu-2813-1187

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị

Nhiều kết quả tích cực

Báo cáo của Liên minh HTX Việt Nam cho biết, trong 15 năm qua, KTTT, HTX phi nông nghiệp tiếp tục phát triển về số lượng, quy mô, chất lượng và hiệu quả hoạt động; số lượng tổ hợp tác (THT), HTX và Liên hiệp HTX tăng khá ở các địa phương. Đến cuối năm 2018, cả nước có 64.081 THT, 8.744 HTX, 21 Liên hiệp HTX phi nông nghiệp, tăng hơn 2 lần năm 2003 và chiếm tỷ trọng 39% tổng số HTX trong nền kinh tế. Đến hết năm 2018, cả nước có 3,1 triệu thành viên, chiếm 44,3% tổng số thành viên của khu vực HTX. Vốn điều lệ của HTX phi nông nghiệp trong giai đoạn 2003 - 2018 tăng 5,2 lần, từ 3.255 tỷ đồng lên 18.402 tỷ đồng.

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo - Phó Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển KTTT, HTX, cho rằng phần lớn HTX phi nông nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu quả, đạt tỷ lệ 50 - 83% tổng số HTX trong từng loại hình, cao hơn so với HTX nông nghiệp. Tuy nhiên, việc phát triển các HTX phi nông nghiệp vẫn còn gặp một số khó khăn.

Tiep-tuc-doi-moi-nang-cao-hieu-6733-4232

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo khai mạc Hội nghị

“Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách và pháp luật về KTTT trong lĩnh vực phi nông nghiệp của một số cơ quan chức năng, bộ, ngành và địa phương chưa được quan tâm đúng mức, chưa thường xuyên và sâu rộng. Nhận thức của một số cán bộ, người dân, kể cả cán bộ trực tiếp công tác phát triển KTTT và thành viên HTX về bản chất, nguyên tắc, chủ trương, chính sách và pháp luật về HTX còn hạn chế, chưa nắm bắt và xử lý kịp thời các vấn đề thực tiễn và xu hướng phát triển KTTT trong lĩnh vực phi nông nghiệp. Một bộ phận HTX tổ chức hoạt động chưa phù hợp với quy định của Luật HTX 2012, mang hình thức doanh nghiệp gia đình hoặc gặp khó khăn trong chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp do liên quan đến các thủ tục pháp lý, tài sản; bộ phận HTX hoạt động kém hiệu quả…”, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo khẳng định.

Từng bước tháo gỡ

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đánh giá cao vai trò của Liên minh HTX Việt Nam, đồng thời khẳng định thời gian qua, Liên minh HTX Việt Nam đã có nhiều hoạt động tích cực để nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình trong xây dựng phát triển KTTT, HTX, trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Liên minh HTX Việt Nam đã cùng với các tổ chức chính trị, đoàn thể, các bộ, ngành và cả nước góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến phát triển KTTT, HTX, qua đó nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Là tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam, Liên minh HTX Việt Nam đã có nhiều phối hợp với MTTQ Việt Nam triển khai nhiều việc làm tích cực, trong đó có xây dựng nông thôn mới, tích cực thực hiện Nghị quyết Trung ương 13. Chủ trương của Đảng, Nhà nước rất rõ, nhưng sự chủ động của Liên minh HTX là hết sức quan trọng. Nơi nào Liên minh HTX tích cực vào cuộc vừa vận động, vừa chỉ đạo thực hiện thì hiệu quả rõ nét, nơi nào thiếu tích cực thì hiệu quả còn hạn chế.

“Liên minh HTX Việt Nam cần phải quyết tâm đẩy mạnh vai trò dẫn dắt, thúc đẩy phát triển HTX, nhất là HTX kiểu mới. Kịp thời phối hợp với các cấp, ngành để biểu dưỡng, khen thưởng những nhân tố điển hình, tiên tiến. Tăng cường công tác tuyên truyền để thấm sâu vào cán bộ và nhân dân. Tiếp tục nâng cao hoạt động của HTX; đào tạo, bồi dường cán bộ; xuống cơ sở hướng dẫn để nâng cao chất lượng hoạt động của HTX, thành viên HTX”, ông Trần Thanh Mẫn nói.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ biểu dương nỗ lực của các bộ, ngành và địa phương trong phát triển của KTTT phi nông nghiệp, đặc biệt là sự vào cuộc tích cực của Liên minh HTX Việt Nam.

Tiep-tuc-doi-moi-nang-cao-hieu-9279-8575

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam chụp ảnh với các HTX phi nông nghiệp tiêu biểu toàn quốc

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/ TW KTTT đã có nhiều chuyển biến, nhiều loại hình phát triển đa dạng trên các lĩnh vực, từng bước phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Điều này góp phần khẳng định Nghị quyết 13-NQ/ TW là một chủ trương đúng đắn nhằm hỗ trợ phát triển KTTT, giúp các HTX thoát khỏi tình trạng yếu kém kéo dài trước đây, hứa hẹn nhiều tiềm năng phát triển mới.

Mặc dù vậy, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, KTTT, HTX phi nông nghiệp phát triển chưa tương xứng tiềm năng và cần có các giải pháp căn cơ, lâu dài để khắc phục những tồn tại, hạn chế vượt qua thách thức. Cần phải tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động, trong đó nòng cốt là Liên minh HTX Việt Nam. Tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân và hệ thống chính trị về phát triển KTTT, HTX.

Hàng năm tổ chức tiếp xúc giữa chính quyền với các HTX phi nông nghiệp để đánh giá hiệu quả hoạt động, nắm bắt khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, kiện toàn, tổ chức lại bộ máy quản lý nhà nước đối với KTTT, HTX, tạo sự thống nhất từ Trung ương đến địa phương nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, phân tán trong quản lý nhà nước…

“Chính phủ, các bộ, ngành tiếp tục hỗ trợ để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy KTTT, HTX trong lĩnh vực phi nông nghiệp phát triển nhanh, bền vững, đáp ứng nhu cầu thực tế và theo đúng tinh thần của Nghị quyết Trung ương 13 về phát triển KTTT, HTX”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Phạm Duy (Thời báo kinh doanh)

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Tin mới
Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm: Tập trung phát triển sản phẩm lợi thế
Thay đổi nhận thức từ HTX, nhà sản xuất và doanh nghiệp
Khai mạc Hội chợ Xúc tiến thương mại cho các HTX năm 2019
Cụm Thi đua Liên minh Hợp tác xã các tỉnh đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc Bộ tổng kết công tác thi đua năm 2019 và ký giao ước thi đua năm 2020
Làm gì để nông dân được hưởng lợi?
Phê duyệt Chương trình khuyến nông thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020 - 2024
Thực hiện kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng xanh thành phố Hải Phòng: Xây dựng thí điểm mô hình Khu công nghiệp sinh thái Nam Cầu Kiền
Cuộc vân động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế"
Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2019 Cụm thi đua Liên minh Hợp tác xã 5 thành phố: Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng
HTX Dịch vụ chăn nuôi Thái Sơn khai trương cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm nông sản của HTX tại xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy.
Hội nghị trao đổi kinh nghiệm phát triển mô hình HTX kiểu mới và kết nối cung cầu
HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Tân Tiến (An Dương): Diện tích canh tác đậu tương rau tăng 33 ha
HTX Vạn Thanh (huyện Tiên Lãng): Đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
Hoạt động hỗ trợ thành viên của Liên minh HTX và DN thành phố: Bám sát nhu cầu thực tế của thành viên
Tận dụng thế mạnh địa phương để kết nối tiêu thụ nông sản