Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 621437
Khách trực tuyến : 111
Thành viên trực tuyến : 1
 

 

Tổng kết công tác đổi mới, phát triển kinh tế tập thể
19/02/2019 - 08:57

Tổng kết công tác đổi mới, phát triển kinh tế tập thể

 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX Trung ương, vừa chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tổng kết Nghị quyết số 13- NQ/TW (Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.


Pho-Thu-tuong-Vuong-Dinh-Hue-9353-155050

Tổng kết công tác đổi mới, phát triển kinh tế tập thể

Cụ thể, Phó Thủ tướng giao cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể (KTTT), HTX chủ trì, triển khai thực hiện tổng kết nghị quyết, ban hành văn bản yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc tổng kết nghị quyết bảo đảm kịp thời, toàn diện, thiết thực và hiệu quả.

Về nội dung tổng kết nghị quyết, Phó Thủ tướng yêu cầu cần đánh giá thực trạng của KTTT hiện nay về số lượng, chất lượng, tính bền vững của loại hình kinh tế này; đồng thời bám sát các nội dụng trong Nghị quyết, lưu ý một số nội dung liên quan đến chính sách đất đai, tín dụng, nguồn nhân lực cho HTX, quản lý nhà nước đối với HTX.

Kết quả tổng kết Nghị quyết là luận cứ để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật HTX sau 10 năm thi hành vào năm 2022 và nghiên cứu, đề xuất, sửa đổi bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật thúc đẩy phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ, chương trình đề án liên quan đến phát triển KTTT, HTX.

Về mốc thời gian xây dựng báo cáo, số liệu về tình hình phát triển KTTT, HTX sẽ được sử dụng từ thời điểm ngày 31/12/2003 đến thời điểm 31/12/2018. Quý III/2019 sẽ hoàn thành việc tổng kết Nghị quyết báo cáo Thủ tướng Chính phủ để trình Bộ Chính trị kết quả và đề xuất ban hành Nghị quyết mới về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13- NQ/TW ngày 18/3/2002 của Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX.

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương chủ trì hoàn thiện dự thảo đề cương và kế hoạch tổng kết trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên Ban Chỉ đạo tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo ngày 6/11/2018; trên cơ sở số liệu báo cáo của các bộ, cơ quan liên quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, hoàn thiện Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Ban Chỉ đạo gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Văn phòng Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, các Phó thủ tướng Chính phủ, Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan có thẩm quyền liên quan.

P.V (Thời báo kinh doanh)


  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Tin mới
Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018; phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua năm 2019
Thúc đẩy việc ký kết hợp tác giữa tỉnh Kagawa và thành phố Hải Phòng
Công ty Cổ phần Lavifood đầu tư Nhà máy chế biến rau củ quả tại huyện Tiên Lãng
Từ ngày 10/4/2019 điều chỉnh phân làn, phân luồng đường Cầu Đất và các tuyến đường lân cận
Liên minh HTX Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 19 của Tổ chức Hợp tác Nông dân châu Á tại Đà Nẵng
Liên minh HTX Việt Nam triển khai các hoạt động hỗ trợ phát triển KTHT, HTX tỉnh Cao Bằng
Tp.HCM phê duyệt chủ trương tổ chức Hội chợ Xúc tiến thương mại và công nghệ HTX năm 2019
Văn bản của Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố về việc triển khai kế hoạch trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng năm 2019.
130 tỷ đồng dành đào tạo cán bộ cho HTX năm 2018
Khai thác các nguồn lực quốc tế hỗ trợ phát triển hợp tác xã
Tri thức và kinh tế hợp tác là xu thế của thế giới
8 giải pháp thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ nông sản năm 2019
Mạnh ai nấy làm, nông sản khó thoát mất giá
Xây dựng chuỗi giá trị là vinh dự và trách nhiệm đối với đất nước
VCA ban hành Kế hoạch tổ chức Hội chợ xúc tiến thương mại và công nghệ HTX năm 2019