Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 622000
Khách trực tuyến : 108
Thành viên trực tuyến : 0
 
Cơ quan cung cấp Dịch vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
Thời gian: 22/05/2016 - 05:21
Danh mục, lĩnh vực Sở Công thương
Thời gian: 13/11/2013 - 10:17
Hướng dẫn nghi thức ngoại giao
Thời gian: 13/11/2013 - 10:10
Danh mục lĩnh vực
Thời gian: 13/11/2013 - 10:04
Cơ chế chính sách
Thời gian: 13/11/2013 - 09:57
Thủ tục hành chính Sở KHCN
Thời gian: 13/11/2013 - 09:56
Thủ tục hành chính Sở Nội vụ
Thời gian: 13/11/2013 - 09:30
Bộ phận Một cửa ISO 9001 : 2008
Thời gian: 13/11/2013 - 09:25
Thủ tục hành chính Sở Lao động thương binh và Xã hội
Thời gian: 13/11/2013 - 09:21
Thủ tục hành chính Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thời gian: 13/11/2013 - 09:19
Chuyển trang    
Trang số:  1/6
Số bản ghi trên trang:
Hội nghị cán bộ, công chức viên chức cơ quan Liên minh HTX và DN thành phố năm 2020
Thời gian: 13/01/2020 - 10:55
Ngày 10/01/2020, Cơ quan Liên minh HTX và DN thành phố phối hợp với Công đoàn cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2020 nhằm đánh giá các mặt hoạt động năm 2019 và đề ra Nghị quyết hội nghị năm 2020.