Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 621698
Khách trực tuyến : 43
Thành viên trực tuyến : 2
  

Cơ quan cung cấp Dịch vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
Thời gian: 22/05/2016 - 05:21
Danh mục, lĩnh vực Sở Công thương
Thời gian: 13/11/2013 - 10:17
Hướng dẫn nghi thức ngoại giao
Thời gian: 13/11/2013 - 10:10
Danh mục lĩnh vực
Thời gian: 13/11/2013 - 10:04
Cơ chế chính sách
Thời gian: 13/11/2013 - 09:57
Thủ tục hành chính Sở KHCN
Thời gian: 13/11/2013 - 09:56
Thủ tục hành chính Sở Nội vụ
Thời gian: 13/11/2013 - 09:30
Bộ phận Một cửa ISO 9001 : 2008
Thời gian: 13/11/2013 - 09:25
Thủ tục hành chính Sở Lao động thương binh và Xã hội
Thời gian: 13/11/2013 - 09:21
Thủ tục hành chính Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thời gian: 13/11/2013 - 09:19
Chuyển trang    
Trang số:  1/6
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố khóa 15: Chất vấn nhiều nội dung quan trọng
Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố kết nạp thành viên mới năm 2019
Phát biểu khai mạc của đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố
Trực tiếp: Khai mạc kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố khóa 15
VCA tạo thế mạnh cho Hợp tác xã từ xúc tiến thương mại
Liên minh HTX Việt Nam kỷ niệm ngày Hợp tác xã Quốc tế “HTX vì việc làm bền vững”
Đổi mới trong hoạt động của Liên minh HTX các cấp
PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ LÊ VĂN THÀNH ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ THÀNH ỦY, CHỦ TỊCH HĐND THÀNH PHỐ VỀ NỘI DUNG QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT 45-NQ/TW, NGÀY 24/01/2019 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045
Hội nghị cán bộ thành phố: Quán triệt Nghị quyết số 45 – NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và triển khai chương trình hành động
Liên minh HTX Việt Nam: Tăng cường hỗ trợ để HTX phát triển bền vững
Liên minh HTX Việt Nam tổ chức Hội nghị đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
Công văn số 3763/BKHĐT-HTX ngày 05/6/2019 về việc chuyển đổi hợp tác xã sang loại hình tổ chức khác
Phát triển kinh tế tập thể với tốc độ tăng trưởng hợp lý và bền vững
Thông báo về việc hoãn tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 7-2019
Giai đoạn 2020-2025, dự kiến hỗ trợ phòng chống cúm gia cầm hơn 89 tỷ đồng.