Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 622804
Khách trực tuyến : 51
Thành viên trực tuyến : 0
 
Một số nội dung chủ yếu về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN theo Nghị Quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội.
Thời gian: 28/04/2020 - 08:26
Nghị định mới về tổ hợp tác có hiệu lực kể từ ngày 25/11/2019
Thời gian: 12/11/2019 - 14:12
Nghị định số 77/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Chính Phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động và chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác sẽ có hiệu lực từ ngày 25/11/2019 ...
Nâng mức vay đối với DNNVV, hợp tác xã và người lao động từ 8/11/2019
Thời gian: 30/09/2019 - 09:52
Chính phủ vừa có Nghị định về việc nâng mức vay ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh và người lao động
Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Thời gian: 11/09/2019 - 10:52
Thẩm quyền của tòa án nhân dân trong tố tụng dân sự
Thời gian: 16/08/2019 - 14:46
Theo quy định của Luật tổ chức tòa án nhân dân (TAND) năm 2014 và Bộ luật tố tụng dân sự (BLTT DS) năm 2015 thì thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự của Tòa án có ...
Công văn số 3763/BKHĐT-HTX ngày 05/6/2019 về việc chuyển đổi hợp tác xã sang loại hình tổ chức khác
Thời gian: 11/07/2019 - 09:50
Quy định mới về đăng ký mã số thuế với hợp tác xã
Thời gian: 07/06/2019 - 08:47
(TBTCO) - Tổng cục Thuế vừa có văn bản gửi cục thuế các tỉnh, thành phố yêu cầu tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hợp tác xã thực hiện đăng ký mã số thuế theo quy ...
Công văn của Bộ Kế hoạch và đầu tư hỗ trợ HTX thực hiện tiêu chí số 13
Thời gian: 07/01/2019 - 14:34
Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn xử lý tài sản không chia của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã giải thể, phá sản
Thời gian: 12/12/2018 - 15:43
ịnh phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và hướng dẫn thực hiện các nguyên tắc, phương pháp xử lý tài sản hình thành từ nhiều nguồn vốn khi hợp tác xã, liên ...
Quy định về tổ chức lại, thu hồi Giấy phép quỹ tín dụng nhân dân
Thời gian: 26/09/2018 - 16:20
Chuyển trang    
Trang số:  1/46
Số bản ghi trên trang: